💰💰💰 SUBSCRIBE NOW HERE! ►

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κάθε επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.bet-gaga.com) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά, τεκμαίρεται αμάχητα ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η ιστοσελίδα μας δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Η ιστοσελίδα www.bet-gaga.com και το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στην εν λόγω ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.bet-gaga.com με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

Η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας της, ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.). 

Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

 

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης.

Η ιστοσελίδα www.bet-gaga.com ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης / πελάτης της ιστοσελίδας www.bet-gaga.com μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / πελάτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.bet-gaga.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης της Αθήνας.

TERMS OF USE & CONDITIONS

Each visitor / user of our website (www.bet-gaga.com), affiliated web pages and services must read carefully the following terms and conditions before visiting or using our web pages and services and in case of disagreement he must not use them. Otherwise, it is explicitly stated that he accepts and grants his consent. The following terms of use and conditions apply throughout the full content and range of services our website offers. Our website reserves the right to modify, at any time, the terms of use and conditions, and users / visitors must check for any changes and, if they continue to make use of it, it is assumed that they accept the modified terms and conditions. Otherwise, they must refrain from using / visiting our site.

The website (www.bet-gaga.com) and its content (including ideas, texts, logos, images, photographs, drawings, software, links, newsletter etc.) is intellectual property of “BET – GAGA” and is protected by the Greek, European and international laws regarding trademarks, intellectual and industrial property, and the exhibition of the above in this website should under no circumstances be construed from the visitor / user as licensing or right to use them.

Replication, analogue / digital recording and mechanical reproduction, distribution, transfer, downloading , processing, resale, creation of derivative work or misleading the public about the actual content provider , reproduction, re-release, uploading, announcement, dissemination or transmission or any other use of the content of www.bet-gaga.com in any way or mean for commercial or other purposes is permitted only upon prior written permission from the website administrators or any other legitimate copyright holder it includes.

Minors are not allowed to visit the web pages of this website, as according to the law, they are addressed exclusively to adults. If minors visit, by their own will, web pages or make use of any services accessible through the web pages of this website that may be considered inappropriate or harmful to them, the administrators of this website hold no responsibility whatsoever.

“BET – GAGA” company does not guarantee and does not hold any responsibility for the accuracy and validity of the information provided to the user through the website, nor for the delay or inability to use the website or for any errors during data transmission or information (file corruption, virus exposure, data theft etc.).

This website will potentially refer, through links, hyperlinks or marketing banners to other websites whose providers have full (civil and criminal) responsibility for the security, lawfulness and validity of the content of their website and services, hence “BET-GAGA” holds no responsibility in that matter, including, but not limited to, intellectual property and industrial property rights or any third party’s rights. Therefore, visitors are required to comply with the terms of use of these websites and to contact their service providers directly for anything arising out of their visit and / or use.

To access certain services or to connect to certain web pages, visitors may be asked for their personal information in order to be provided access code (s). The aforementioned information must always be true, accurate, valid and complete. Visitors, are responsible for all actions performed under the password and are required to promptly notify the owner of the company for any unauthorized use of it or for any (even a potential one) security breach. Owners are not responsible for any damage or loss that may result from an unauthorized or illegal use of the password by third parties due to a leak or for any other reason whatsoever and they reserve the right to claim compensation from the visitor in case they suffer any kind of damage or loss from unauthorized or illegal use of the password. Owners are entitled at all times to refuse to grant a password, revoke a granted password, terminate the provision of such services to the visitor and to deny any use of this website, now or in the future, in case of violation of the terms of use.

www.bet-gaga.com may collect user identification data from the website using technologies such as cookies and / or Internet Protocol (IP) address tracking. Cookies are small text files stored on the hard disk of the visitor / user and hold no information of any document or file from his / her computer. They are used to facilitate visitor’s / user’s access to specific services of our website, for statistical purposes and in order to determine the areas that are most useful and popular. These data may also include the type of browser the visitor / user uses, the type of computer, operating system, internet service providers and other similar information. The visitor / customer of www.bet-gaga.com can configure his / her web browser in such a way that it will either alert him / her regarding the use of cookies in certain services or to not accept at all the use of cookies in any way. In case the visitor / customer of these services and web pages does not wish to use cookies for his / her recognition, he / she cannot have access to these services.

The above terms and conditions of use for www.bet-gaga.com, as well as any modification of them, are governed by and supplemented by the Greek law, the European Union law and the relevant international treaties. Any dispute arising from the interpretation or application of the current terms and conditions will be resolved at the Courts of the City of Athens.

DECLARATION OF CONFIDENTIALITY AND PRIVATE POLICY

“BET – GAGA” company, owner of the current website (www.bet-gaga.com), is committed towards users subscribing and registering their personal data to it, respects their privacy and strives to provide fully functional security systems in order to protect your personal data.

Personal data is any information related to an individual or person whose identity can be verified, such as the name, address and email. Our company will never process your personal data without your consent or without being a user of our online services or without your own data being given to our company.

Referring to the processing of your personal data, it is included any act or series of operations carried out with or without the use of automated means to the personal data or sets of personal data. Processing is the collection, registration, organization, structure, storage, adjustment or alteration, retrieval, search of information, use, disclosure by transmittal, dissemination or any other form of disposal, association or combination, restriction, deletion or destruction.

The purpose of this privacy policy and privacy statement included is to inform you about the type of personal data we collect, how we process it (collection, storage, use, transmission), means of protection applied and about the rights users maintain against this process, which is carried out in a reliable and fully transparent manner.

In an effort to provide with a transparent method of data collection, use, storage, transfer of your personal data, we urge all of our website visitors and interested parties to review this Privacy Policy in order to receive the following information:

We collect the data after they have been registered on the website ‘s online platform (“Login / Sign Up”). Accuracy and validity of the data lies with the user. The user authentication and access in the web pages containing sensitive information is possible with the user’s username and password, and it is recommended that is should be frequently changed. Personal data are not used for other purposes than those described in this Privacy Policy unless we obtain your prior consent or it is required or permitted by the law.

We collect the personal data you share with us as in order to fulfill the terms of use of our website after you have provided your consent, for which you maintain the right to revoke it. Your personal data are lawfully processed by “BET -GAGA” both at the time of collection and during later stages of processing. The processing is in accordance with the applicable provisions on the protection of personal data and in particular, according to the provisions of the new European General Data Protection Regulation 2016/679. By subscribing to the services provided by “bet-gaga.com” you also consent to the storage and use of your personal data in accordance with this Statement.

We commit not to take advantage of your information or transfer it to third parties without your consent, except in the cases noted in the present Policy. In particular, in order to service you, we may share your personal data with certain third – party companies acting on our behalf (operating the processing stage) by providing us with services to in order to optimize our service towards you. Our company ensures the processing of your personal data by third-party partners with restrictive contractual terms of processing and adhering to the technical and organizational measures of GDPR for the proper and safe processing of your personal data. Both our company and our affiliates, are subject to confidentiality terms and, process your personal data in a fair and legitimate manner for clear and defined purposes.

The time period we store your information depends on their nature. The necessary information for registration, provided with the form that includes your name, surname and email, are maintained throughout the period the individual remains registered as a user and as long as it is required for the nature of the service you required with an express reservation for retention for as long as the relevant legislation requires. In all cases, we make every effort to keep your information safe, and take all the necessary technical and organizational measures.

If we find necessary to comply with our legal or regulatory obligations, resolve disputes or strengthen our terms and condition, we may retain some of your data as needed even if the account is closed or even if we no longer provide you with any of our services.

In all cases, your personal data are limited to what is absolutely necessary in order to achieve these purposes, they are accurate and kept for a period of time determined by the processing phase. They are protected by adequate security measures, shared only with authorized personnel of the company and are not transmitted to any third – party countries.

In all cases, you maintain control over the processing of your personal data. Under the new General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union 2016/679 it has been recognized and secured the right of transparent notice, announcements and arrangements for exercising your rights (Article 12, 13, 14 GDPR). The aforementioned is the right to be informed on how your personal data are used (as detailed in this Privacy Policy), upon the access rights on the personal data we have collected from you (Article 15 GDPR), upon the right of rectification (Article 16 GDPR) of inaccurate information we hold of you, the right for cancelation of the member’s / user’s account and information (Article 17 GDPR). It also includes the right to limit the processing of your personal data (Article 18 GKPD), the right of objection in the processing (Article 21 GDPR), the right to withdraw your currently granted consent (Article 7 GDPR) and finally the right to file a complaint to the authority responsible for those matters (Hellenic Data Protection Authority, Kifissias 1-3, Athens, PC 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr). You can also exercise your rights by sending an email to info@bet-gaga.com.

en_USEN